• ALFA + Bewust Leider Zijn is een eenmanszaak die zich bezig houdt met het opleiden, trainen, adviseren en begeleiden van mens en hond.
  Basis van de relatie tussen mens en hond is de onderlinge verstandhouding, waarbij mens en hond elkaar moeten kunnen begrijpen. Voor
  een goed begrip is kennis van de hondentaal noodzakelijk. Niet alleen om de vele aspecten van de hondentaal te kunnen begrijpen,
  maar ook om hem zelf te kunnen “spreken”. Bij die hondentaal gaat het om lichaamstaal, vocale uitingen, maar zeker ook om geurtaal.


  Het observeren van honden- en mensengedrag is de spil waar alles om draait. Goed kunnen observeren en daarna weten wat je met die
  informatie moet doen is de basis van het kunnen omgaan en werken met een hond. Han Smeets, de man achter ALFA + Bewust Leider Zijn,
  houdt zich voornamelijk bezig met twee activiteiten. Een daarvan is het opleiden van mensen die als gedragsadviseur mensen kunnen
  gaan ondersteunen die problemen hebben met hun hond(en). Die problemen ontstaan meestal door een verstoorde relatie tussen mens en hond.


  De andere activiteit is het trainen van reddingshonden teams (hond en geleider) bij de adviseren en begeleiden van mens en hond. RHWW,
  Reddings Honden Werkgroep Westervoort. Ook daar gaat het om de relatie tussen hond en geleider die het maakt of een team succesvol
  kan zijn of niet. Naast de trainingen verzorgt hij ook theorielessen waarin de achtergronden van het werk belicht worden.